Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool Peter Kooreman kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autorijschool Peter Kooreman, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autorijschool Peter Kooreman heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Autorijschool Peter Kooreman verzamelt en verwerkt:

 • IP-adres;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar oud. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rijschoolkooreman.nl,  dan zullen wij deze gegevens verwijderen.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens

Er zijn een aantal doeleinden waarvoor Autorijschool Peter Kooreman uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van onze dienstverlening zijn dat de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te leveren;
 • U telefonisch te kunnen bereiken indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling(en);
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Autorijschool Peter Kooreman analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Autorijschool Peter Kooreman verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen of onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Autorijschool Peter Kooreman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twaalf maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Autorijschool Peter Kooreman. Autorijschool Peter Kooreman verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij Autorijschool Peter Kooreman verplicht is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Autorijschool Peter Kooreman.

In kaart brengen websitebezoek                           

Autorijschool Peter Kooreman gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Autorijschool Peter Kooreman gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website functioneel is, door cookies kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten functioneren. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie vrijblijvend verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of zakelijke partners.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rijschoolkooreman.nl. Autorijschool Peter Kooreman reageert op uw verzoek binnen de wettelijk vastgestelde periode van vier weken, gerekend vanaf de dag waarop het verzoek is ingediend.

Beveiliging

Autorijschool Peter Kooreman neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treft hiervoor strikte maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Autorijschool Peter Kooreman via info@rijschoolkooreman.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan Autorijschool Peter Kooreman, t.a.v. mw. S. J. Kooreman, Carneoolstraat 12, 2332 KB  Leiden of stuur ons een e-mail naar info@rijschoolkooreman.nl.

Wijzigingen

Autorijschool Peter Kooreman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Autorijschool Peter Kooreman een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Autorijschool Peter Kooreman uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of via de e-mail.

www.rijschoolkooreman.nl is een website van Autorijschool Peter Kooreman.

© 2024 Rijschool Kooreman
Algemene voorwaarden / Privacyverklaring